(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

دوره دوم متوسطه

 • پایه دهم

  ریاضی کار (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

  ریاضی راهنما (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

  ریاضی  کامل (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

  ریاضی راهنما (ریاضی 1- فنی و حرفه ای- کاردانش)

  ریاضی نوبت دوم (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

  ریاضی نوبت دوم (هندسه 1- ریاضی و فیزیک)

  ریاضی نوبت دوم (ریاضی  و آمار (1) - ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی)

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا