ثبت نام/ورود

(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی همراه

ریاضی همراه سوم راهنمایی

  • سوال های امتحانی با پاسخ

    این مبحث را برای تمرین بیشتر و احاطه ی کامل دانش آموزان بر موضوع درسی و همچنین آشنایی با سوال های امتحانی و نوع پاسخ آن ها در نظر گرفته ایم. به طور حتم پاسخگویی سوال ها برای یادگیری و تطبیق پاسخ های دانش آموزان با یک منبع معتبر و رفع اشکال های موجود بسیار مفید خواهد بود.

  • آزمون های هماهنگ استانی

    این مبحث را برای تمرین بیشتر و احاطه ی کامل دانش آموزان بر موضوع درسی و همچنین آشنایی با سوال های امتحانی و نوع پاسخ آن ها در نظر گرفته ایم. به طور حتم پاسخگویی سوال ها برای یادگیری و تطبیق پاسخ های دانش آموزان با یک منبع معتبر و رفع اشکال های موجود بسیار مفید خواهد بود.

  • سوالهای امتحانی بدون پاسخ
    دبیران محترم و اولیاء گرامی می توانند از این قسمت برای تکلیف و کار در منزل دانش آموزان استفاده نمایند و حل این تمرین ها را به دانش آموزان محول نموده و پاسخ ها را کنترل کنند.