(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

محصولات

کتابی که به حضورتان تقدیم می گردد ریاضی باپاسخ است. در این کتاب سؤال های فراوان طرح شده است و پاسخ آنها را ارائه داده ایم تا به نحوی قسمتی از حجم آموزش و پرسش و پاسخ دبیران عزیز را کاهش دهیم.

قیمت           22000 تومان

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا