(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

محصولات

این کتاب مطابق با کتاب درسی پایه هشتم طراحی شده و با ارائه سوال های فراوان و تمرین های مکرر دانش آموزان را در یادگیری بهتر همراهی کرده است.

قیمت           18000 تومان

این کتاب مطابق با کتاب درسی پایه هشتم طراحی شده و با ارائه سوال های زیاد و تمرین های مکرر دانش آموزان را در یادگیری بهتر همراهی کرده است.تفاوت این کتاب با ریاضی امتحانی در این است که حدود 25 % سوال های آن کمتر از ریاضی امتحانی است .

قیمت           16000 تومان

در اين كتاب سي و دو آزمون در نظر گرفته شده است. براي هر فصل دو آزمون طراحي نموديم، همچنين آزمون هاي نوبت اول (چهار آزمون) و نوبت دوم (دوازده آزمون كه پنج آزمون آن هماهنگ استاني است) قرار داديم كه همه بدون پاسخ هستند و بارم بندي هريك مطابق با برنامه آموزش و پرورش است.

قیمت           10000 تومان

این کتاب با آموزش همراه با مطالب تکمیلی، سوالات امتحانی باپاسخ فراوان ، تمرین های ویژه  بدون پاسخ و سوالات چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی کامل ترین کتاب ریاضی است.

قیمت          30000 تومان

این کتاب با تمرین های ویژه بدون پاسخ و 1100  چهارگزینه و پاسخ چهارگزینه به همراه آموزش تکمیلی کتاب بسیار مناسبی برای دانش آموزانی است که در مدارس خاص فعالیت می کنند.

قیمت          22000تومان

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا