(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی پنج گزینه

ریاضی پنچ گزینه پایه هفتم

 • مطابق با آخرین تغییرات کتاب

  با توجه به تغییرات اساسی که در ریاضیات مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده نیاز به نوشتن کتاب و هماهنگ شدن با رویکردهای آموزشی فعلی آموزش و پرورش احساس می شود. در این مجموعه سعی شده که هر فصل به شکل کاملا مجزایی بر اساس کتاب درسی به بخش های مختلف تقسیم شود وسوالات با توجه به مباحث موجود در آن بخش طراحی گردند.

 • ويژه مدارس ممتاز و تیزهوشان

  اين كتاب همان طور كه از نام آن پيداست در ارتباط با مدارس نمونه و ممتاز كشور است.مطالب اين كتاب در سطح مدارس نمونه دولتي است و براي دانش آموزاني كه در اين سطح كار مي كنند و يا خود را براي ورود به مدارس ممتاز كشور آماده مي كنند مي تواند مفيد باشد.

 • پنج گزینه با پاسخ تشریحی

  ریاضی پنج گزینه شبیه ریاضی چهارگزینه است با این تفاوت که یک گزینه بیش تر دارد.  تمامی سوالات دارای پاسخ تشریحی می باشد.

 • منتخبی از بهترین آزمون ها

  در این کتاب سوالاتی از آزمون های استاندار موجود است البته در مجموع سبک و شیوۀ پنج گزینه گرایش به آزمون های کانگورو دارد.

ریاضی پنج گزینه پایه هشتم

 • مطابق با آخرین تغییرات کتاب

  با توجه به تغییرات اساسی که در ریاضیات مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده نیاز به نوشتن کتاب و هماهنگ شدن با رویکردهای آموزشی فعلی آموزش و پرورش احساس می شود. در این مجموعه سعی شده که هر فصل به شکل کاملا مجزایی بر اساس کتاب درسی به بخش های مختلف تقسیم شود وسوالات با توجه به مباحث موجود در آن بخش طراحی گردند.

 • ويژه مدارس ممتاز و تیزهوشان

  اين كتاب همان طور كه از نام آن پيداست در ارتباط با مدارس نمونه و ممتاز كشور است.مطالب اين كتاب در سطح مدارس نمونه دولتي است و براي دانش آموزاني كه در اين سطح كار مي كنند و يا خود را براي ورود به مدارس ممتاز كشور آماده مي كنند مي تواند مفيد باشد.

 • پنج گزینه با پاسخ تشریحی

  ریاضی پنج گزینه شبیه ریاضی چهارگزینه است با این تفاوت که یک گزینه بیش تر دارد.  تمامی سوالات دارای پاسخ تشریحی می باشد.

 • منتخبی از بهترین آزمون ها

  در این کتاب سوالاتی از آزمون های استاندار موجود است البته در مجموع سبک و شیوۀ پنج گزینه گرایش به آزمون های کانگورو دارد.

ریاضی پنج گزینه پایه نهم

 • مطابق با آخرین تغییرات کتاب

  با توجه به تغییرات اساسی که در ریاضیات مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده نیاز به نوشتن کتاب و هماهنگ شدن با رویکردهای آموزشی فعلی آموزش و پرورش احساس می شود. در این مجموعه سعی شده که هر فصل به شکل کاملا مجزایی بر اساس کتاب درسی به بخش های مختلف تقسیم شود وسوالات با توجه به مباحث موجود در آن بخش طراحی گردند.

 • ويژه مدارس ممتاز و تیزهوشان

  اين كتاب همان طور كه از نام آن پيداست در ارتباط با مدارس نمونه و ممتاز كشور است. مطالب اين كتاب در سطح مدارس نمونه دولتي است و براي دانش آموزاني كه در اين سطح كار مي كنند و يا خود را براي ورود به مدارس ممتاز كشور آماده مي كنند مي تواند مفيد باشد.

 • پنج گزینه با پاسخ تشریحی

  ریاضی پنج گزینه شبیه ریاضی چهارگزینه است با این تفاوت که یک گزینه بیش تر دارد.  تمامی سوالات دارای پاسخ تشریحی می باشد.

 • منتخبی از بهترین آزمون ها

  در این کتاب سوالاتی از آزمون های استاندار موجود است البته در مجموع سبک و شیوۀ پنج گزینه گرایش به آزمون های کانگورو دارد.

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا