(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

درباره ما

انتشارات جویا مجد تهران در نظر دارد که بتواند یک منبع جامع و کامل در درس ریاضی در اختیار هر دبیر، دانش آموز و اولیا قرار دهد تا آنان بتوانند بسیاری از نیاز های علمی آموزشی خود را بر آورده سازند. برای این کارکتاب های ریاضی کامل، نمونه،چهارگزینه،پنج گزینه، مدرسه، راهنما، امتحانی ، کار  ، آزمون ، هماهنگ و نوبت دوم تهیه و به چاپ رسیده که هر یک در نوع خود بی نظیر است. استفاده از زبانی ساده در ارائه درس که قابل فهم برای دانش آموزان باشد از ویژگی های کتاب کامل و مدرسه می باشد. کتاب نمونه خاص مدارس نمونه و تیزهوشان طراحی و تدوین شده است. وجود سؤالات با سطوح علمی متفاوت و مطابق معیارهای آموزش از ویژگی های هر هشت کتاب ریاضی جویامجد می باشد.

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا