(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

محصولات

این کتاب با سوالات امتحانی باپاسخ فراوان ، تمرین های ویژه  بدون پاسخ و سوالات چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی کامل ترین کتاب ریاضی است.

قیمت          28000 تومان

این کتاب با تمرین های ویژه بدون پاسخ و 1100 چهارگزینه و پاسخ چهارگزینه به همراه آموزش تکمیلی کتاب بسیار مناسبی برای دانش آموزانی است که در مدارس خاص فعالیت میکنند.

قیمت           20000تومان

این کتاب دارای سوالات فراوان چهارگزینه ای (بیش از 1100 پرسش چهارگزینه) می باشد که پاسخ تمامی پرسش های چهارگزینه در انتهای هر فصل موجود است که به همراه آموزشی که در ابتدای هر فصل ارائه شده است که می تواند پاسخ گوی بسیاری از مشکلات دانش آموزان باشد.

قیمت           18000 تومان

در این کتاب سوالاتی از آزمون های استاندار موجود است البته در مجموع سبک و شیوۀ پنج گزینه گرایش به آزمون های کانگورو دارد.

قیمت           16000 تومان

این کتاب دارای آموزشی کاملتر از کتاب های دیگر جویامجد است و سوالات امتحانی با پاسخ فراوان و پرتکرار در آن موجود است.

 قیمت           19000 تومان

  •  

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا