(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

اخبار و رویدادها

چهارشنبه, 10 خرداد 1396 19:30

کتاب های قابل عرضه چاپ 1398

مجموعه کتاب های جویا مجد در سه پایۀ هفتم، هشتم و نهم منتشر شد. همچنین در متوسطه دورۀ دوم کتاب های : ریاضی کار (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی) ریاضی راهنما (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی) ریاضی  کامل (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی) ریاضی راهنما (ریاضی 1- فنی و حرفه ای- کاردانش) ریاضی نوبت دوم (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی) ریاضی نوبت دوم (ریاضی  و آمار (1) - ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی) کتاب های ریاضی نوبت اول در مقطع ابتندایی پایه های چهارم، پنجم و ششم منتشر…

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا