(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

اخبار و رویدادها

چهارشنبه, 10 خرداد 1396 19:30

کتاب های قابل عرضه چاپ 1397

مجموعه کتاب های جویا مجد در سه پایۀ هفتم، هشتم و نهم منتشر شد. همچنین در متوسطه دورۀ دوم کتاب های کار، راهنما  (رشته ریاضی و تجربی و کاردانش) ، کامل  و نوبت دوم (ریاضی و تجربی )  پایۀ دهم منتشر شد.  

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا